2024.03.14 Konkurs

Auranest Holding AB och Auranest Sweden AB – Anbudsförfarande avslutat

Org nr 556960-9828, 556993-6981

Auranest Holding AB och Auranest Sweden AB försattes i konkurs vid Lunds tingsrätt den 11 mars 2024. Advokaten Martin Gynnerstedt är förordnad som konkursförvaltare i konkurserna.
Konkursbolagen har, sedan 2014, under varumärket ”Auranest” bedrivit arbete med att digitalisera processer inom arbetsmarknaden. Konkursbolagens verksamheter har bedrivits från en förhyrd lokal i Lund.
Bolagens verksamheter, innefattande bl.a. mjukvaror och kontorsinventarier, bjuds härmed ut till försäljning. Det finns eventuellt möjlighet att fortsatt driva verksamhet i nuvarande lokaler.

Vid intresse, vänligen kontakta biträdande juristen Emilia Gustafsson.

<- Pågående ärenden

Ansvariga advokater

Martin Gynnerstedt

Partner, Advokat