Fastighet & Entreprenad

Fastighetsrätt ur ett affärsmässigt perspektiv

Fastighets- och entreprenadrätt är ett av Trägårdhs främsta specialistområden, vars kompetensgrupp innefattar jurister med erkänt hög expertis. Kompetensgruppen är din rådgivare och samarbetspartner inom frågor som berör fastigheter såsom fastighetsrätt, entreprenadrätt och kommersiell hyresrätt.

Våra rättsområden inom Fastighet & entreprenad

Juridisk rådgivning med affärsmässig insikt

Trägårdh är en resursstark och resultatorienterad affärsjuridisk advokatbyrå som kombinerar högkvalitativ juridisk rådgivning med affärsmässig insikt och förståelse.

Kontakta vårt specialistteam

Charlotte Andersson

Partner, Advokat

Johan Klåvus

Partner, Advokat, Civilekonom

Viviénne Dahlstrand

Partner, Advokat och Civilekonom

Globalt perspektiv med en lokal förankring.

Artiklar