Våra medarbetare

Partners

Charlotte Andersson

Partner, Advokat
 • Återkommande anlitad som bl.a. konkursförvaltare och likvidator.
 • Specialiserad inom bolags- och entreprenadrätt.
 • Affärs- & bolagsrätt
 • Fastigheter & Entreprenad
 • Konkurs & rekonstruktion

Johan Klåvus

Partner, Advokat, Civilekonom
 • Återkommande anlitad som rekonstruktör, konkursförvaltare och likvidator.
 • Bred affärsjuridisk kompetens.
 • Konkurs & rekonstruktion
 • Tvistelösning

Martin Gynnerstedt

Partner, Advokat
 • Konkursförvaltare och specialiserad på att hjälpa företag i ekonomisk kris.
 • Gedigen erfarenhet inom tvistelösning.
 • Fastigheter & Entreprenad
 • Konkurs & rekonstruktion
 • Tvistelösning

Patrik Kalman

Partner, Advokat och Civilekonom
 • Expert på att utreda komplexa härvor & strukturera upp parters rättsliga ansvar.
 • Erfarenhet av att hantera stora tvister som ofta medför särskilda utmaningar.
 • Konkurs & rekonstruktion
 • Tvistelösning

Viviénne Dahlstrand

Partner, Advokat och Civilekonom
 • Verksam på många språk och engagerad i åtskilliga nätverk och styrelser.
 • Specialiserad inom bolags- och fastighetsrätt.
 • Affärs- & bolagsrätt
 • Fastigheter & Entreprenad

Advokater & jurister

Bo Ahlenius

Advokat
 • Tvistelösning

Bo Svensson

Advokat
 • Affärs- & bolagsrätt
 • Konkurs & rekonstruktion

Carl Nilvé

Biträdande jurist
 • Affärs- & bolagsrätt
 • Tvistelösning

Carl Gustaf Trägårdh

Advokat
 • Fastigheter & Entreprenad
 • Konkurs & rekonstruktion

Cornelia Svensson

Advokat
 • Domarbakgrund som ger insikter i hur klientens talan kan utformas på bästa sätt.
 • Erfarenhet av att företräda klienter i stora och komplicerade tvister.
 • Tvistelösning

Dajana Kalman

Biträdande jurist
 • Konkurs & rekonstruktion

Elias Dalberg

Advokat
 • Affärs- & bolagsrätt
 • Tvistelösning

Ellinor Nordström

Biträdande jurist
 • Affärs- & bolagsrätt
 • Tvistelösning

Elina Alexandersson

Advokat (föräldraledig)
 • Konkurs & rekonstruktion

Emilia Gustafsson

Biträdande jurist
 • Konkurs & rekonstruktion

Emilia Löfgren

Biträdande jurist
 • Konkurs & rekonstruktion

Emma Lindh

Advokat
 • Främst inriktad på arbetsrätt och tvistelösning.
 • Föreläser på Lunds Universitet i associationsrätt.
 • Arbetsrätt
 • Tvistelösning

Filip Alvedal

Biträdande jurist
 • Konkurs & rekonstruktion
 • Tvistelösning

Gustav Lindmark

Biträdande jurist
 • Konkurs & rekonstruktion

Jakob Hermansson

Biträdande jurist
 • Hovrättsassessor med specialkompetens inom processrätt.
 • Tvistelösning

Joakim Petersson

Biträdande jurist (tjänstledig)
 • Främst inrikad på obeståndsrätt.
 • Håller regelbundet föreläsningar om bolags- och obeståndsrättsliga ansvarsfrågor.
 • Affärs- & bolagsrätt
 • Konkurs & rekonstruktion

Kornelia Ramsten

Biträdande jurist (föräldraledig)
 • Konkurs & rekonstruktion

Martin Husberg

Advokat
 • Affärs- & bolagsrätt
 • Tvistelösning

Ola Sellert

Advokat
 • Konkursförvaltare i flera av regionens större konkurser.
 • Anlitas ofta som föredragshållare inom de områden där han är verksam.
 • Affärs- & bolagsrätt
 • Konkurs & rekonstruktion

Matilda Ishaq

Biträdande jurist
 • Konkurs & rekonstruktion

Matilda Gradén

Advokat
 • Affärs- & bolagsrätt
 • Konkurs & rekonstruktion

Thomas Moll

Advokat
 • Affärs- & bolagsrätt
 • Fastigheter & Entreprenad

Ulla Trägårdh

Advokat
 • Konkurs & rekonstruktion

Administration

Elin Grönqvist

Paralegal
 • Administration

Emma Skäråker

Ekonom (föräldraledig)
 • Administration

Eva Persson Bezerra

Administrativ assistent
 • Administration

Maria Karlsson

Receptionist
 • Administration

Mirela Hasic

Ekonomiansvarig
 • Ansvarar för byråns ekonomifrågor.
 • Duktig på att planera, driva arbete framåt och kan enkelt strukturera och prioritera.
 • Administration

Olof Silverhamre

Jur. kand.
 • Administration
 • Konkurs & rekonstruktion

Ulrika Rosvall

HR/Byråansvarig
 • Administration