• Konkurs & rekonstruktion

Barslund Sverige AB har försatts i konkurs

Barslund Sverige AB:s konkurs hanteras hos Trägårdh av advokaterna Ola Sellert och Martin Gynnerstedt tillsammans med övriga delar av vårt starka insolvensteam.
<- Alla nyheter
2021.12.01

Den 22 november försattes Barslund Sverige AB i konkurs. Bolaget omsatte under räkenskapsåret 2020 ca 550 Mkr och hade vid beslutet om konkurs ca 70 anställda samt ett stort antal underentreprenörer. Bolaget, som ingår i den danska koncernen Barslund Group A/S under konkurs, sysslar i huvudsak med entreprenader inom bygg och anläggning. Uppdragsgivare är såväl offentliga som privata beställare. Vid beslutet om konkurs pågick ett tjugotal entreprenader.

Barslund Sverige AB:s konkurs hanteras hos Trägårdh av advokaterna Ola Sellert och Martin Gynnerstedt tillsammans med övriga delar av vårt starka insolvensteam. Tack vare vår breda kompetens och vår organisation har vi möjlighet att snabbt och effektivt hantera en konkurs av den storlek som det här är fråga om. Att vi har föreslagits och utsetts till konkursförvaltare, befäster vår ställning som en av de ledande aktörerna i Sydsverige inom konkurs och rekonstruktion.