Fastighet & Entreprenad

Entreprenadjuridik

Entreprenadrätt har vi på Trägårdh djupgående erfarenhet av, oavsett i vilket skede klienten väljer att involvera oss. Entreprenadrätt är ett särpräglat rättsområde som inte bygger på lagreglering utan i stället är kodifierat i standardavtal såsom AB 04 och ABT 06. Varje projekt kräver noggranna förberedelser, en stringent kommunikation och en strategisk planering, exempelvis vad avser risk. Vilken projektstruktur och finansiering vill man ha? Hur ska avtalen upprättas och förhandlas på bästa sätt? Föreligger det fel i entreprenaden och gäller i så fall garantierna? Frågor som dessa hanterar vi ofta på uppdrag av våra klienter.

Inom ramen för vår verksamhet biträder vi svenska och internationella klienter med planering, granskning och genomförande av entreprenad- och exploateringsprojekt.

Vill du veta mer?

Charlotte Andersson

Partner, Advokat

Viviénne Dahlstrand

Partner, Advokat och Civilekonom