Fastighet & Entreprenad

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt är sedan länge ett mycket starkt kompetensområde på Trägårdh. Marknaden är föränderlig och det är viktigt att vi som legala rådgivare har en gedigen förståelse för de utmaningar och möjligheter som marknaden och våra klienter står inför. Våra primära fokusområden är förvärv och överlåtelser, markanvändning, planering och exploatering samt arrenden och andra nyttjanderätter. Bland våra klienter finns allt från internationella fastighetsbolag till fastighetsutvecklare och investerare.

Utöver juridisk rådgivning, erbjuder vi även affärsmässig förståelse för fastighetsbranschen där vi har ett omfattande och väletablerat nätverk.

Vill du veta mer?

Viviénne Dahlstrand

Partner, Advokat och Civilekonom

Charlotte Andersson

Partner, Advokat