Konkurs & Rekonstruktion

Företagsrekonstruktion

Utöver löpande rådgivning kring möjliga åtgärder för ett företag i ekonomisk kris kan, vid rätt förutsättningar, en rekonstruktion vara aktuell. I en rekonstruktion bedömer vi som rekonstruktörer om verksamheten kan fortsätta helt eller till viss del och vilka närmare förändringar som behöver ske. Vi undersöker även företagets förutsättningar att nå en ekonomisk uppgörelse med sina borgenärer (ackord).

Vill du veta mer?

Johan Klåvus

Partner, Advokat, Civilekonom