Affärsjuridk

Företagstransaktioner

Företagsöverlåtelser är ett av Trägårdhs mest centrala verksamhetsområden, där vi med omfattande erfarenhet och tydlig affärsorientering biträder svenska och internationella bolag vid köp eller försäljning av bolag eller verksamheter. Vi har en gedigen erfarenhet av att biträda såväl säljare som köpare och hanterar allt från att förbereda målbolag för försäljning, preparera lämpliga transaktionsupplägg och avsiktsförklaringar (letter of intent) och manövrera en företagsgranskning (due diligence), till att förhandla överlåtelseavtal och bemöta frågor efter genomförd överlåtelse.

Vi drivs av att med ett starkt engagemang erbjuda våra klienter en tydlig och effektiv rådgivning genom hela transaktionsprocessen. En god klientrelation och en solid förståelse för aktuell bransch är av fundamental betydelse för oss. Likaså att klientens höga förväntningar infrias.

Vill du veta mer?

Viviénne Dahlstrand

Partner, Advokat och Civilekonom