Hållbarhetsarbete

Med framtiden i åtanke

För oss på Trägårdh är hållbarhetsarbetet en viktig och naturlig del av vår verksamhet då vi alla har ett gemensamt ansvar för en hållbar framtid. Vi vill därför driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt som tar hänsyn både till miljön, samhället och individen. Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i FN:s globala mål där vi valt att lägga särskilt fokus vid målen rörande anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, jämställdhet, god hälsa och välbefinnande samt god utbildning.

Vad vi gör för våra klienter

Hållbarhetsaspekten är ständigt närvarande i vår juridiska rådgivning eftersom våra klienter är viktiga aktörer i lokalsamhället, nationellt och globalt. Vid sidan av personliga möten erbjuder vi därför våra klienter rådgivning via digitala medier och arbetar aktivt för att hålla en hög nivå på tekniska lösningar.

Genom vår rådgivning kan vi bland annat bidra till ekonomisk tillväxt, att stötta nystartade och etablerade bolag samt hjälpa arbetsgivare säkerställa att de erbjuder sina medarbetare anständiga arbetsvillkor. Flera av våra medarbetare åtar sig även styrelseuppdrag där de med sin specialistkompetens kan bidra till att långsiktigt utveckla bolag.

Trägårdh åtar sig vidare uppdrag som företagsrekonstruktörer för att få företag ur en ekonomisk kris, vilket gynnar den ekonomiska tillväxten och räddar arbetstillfällen. När det inte är aktuellt med en företagsrekonstruktion åtar vi oss istället uppdrag som konkursförvaltare där vårt huvudsakliga uppdrag är att arbeta för att borgenärernas ekonomiska skada blir så liten som möjligt.

Hållbarhetsarbete för klienter
Hållbarhetsarbete i lokalsamhället

Vad vi gör för lokalsamhället

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har Trägårdh valt att ha kontor i miljöcertifierade byggnader för att minska vår klimatpåverkan. Vi värnar även om ett jämställt samhälle där alla har rätt till en god utbildning och välbefinnande. Vi deltar därför bland annat i olika mentorskapsprogram, erbjuder praktik, föreläser på skolor och universitet och stödjer olika föreningar, organisationer och projekt.

Vad gör vi för våra medarbetare

På Trägårdh arbetar vi aktivt med vårt interna hållbarhetsarbete. Vi värnar om jämställdhet, likabehandling och att våra medarbetare trivs och mår bra hos oss. Vi strävar alltid efter att erbjuda en rimlig arbetsbelastning och att det ska finnas tid för återhämtning och fysisk aktivitet. Alla medarbetare erbjuds därför också exempelvis en god arbetsmiljö och hälsofrämjande förmåner såsom friskvårdsbidrag och företagshälsovård.