Fastighet & Entreprenad

Kommersiell hyresrätt

Trägårdh har historiskt sett haft en stark förankring inom fastighetsrelaterade rättsfrågor, med hyresrätt samt arrenden och andra nyttjanderätter som specialistområden. Våra klienter är såväl svenska som internationella fastighetsägare eller hyresvärdar vilka inte sällan tampas med komplicerade frågeställningar kring exempelvis lokalhyror, tomträtter, arrenden, allmän nyttjanderätt och servitut.

Vi har god förståelse för klientens specifika verksamhet och önskemål utöver fastighetsmarknaden som sådan. Vår rådgivning innefattar upprättande och förhandling, omförhandling eller granskning av avtal, biträde vid hyresförhandlingar, hantering av uppsägningar samt tvister m.m.

Vill du veta mer?

Viviénne Dahlstrand

Partner, Advokat och Civilekonom

Martin Gynnerstedt

Partner, Advokat