Konkurs & Rekonstruktion

Likvidation

Trägårdhs kompetensgrupp inom insolvensrätt har en bred erfarenhet av avveckling av aktiebolag och åtar sig löpande uppdrag som likvidatorer.

Vid en likvidation upplöses bolaget efter att dess samtliga skulder betalats. Finns det därefter ett överskott av de avvecklade tillgångarna, fördelas detta mellan aktieägarna. Ett bolag som har trätt i likvidation, men som sedan inte har möjlighet betala sina skulder, kan istället försättas i konkurs.

Det finns två typer av likvidationer:  Frivillig likvidation, där bolaget beslutar om likvidation, och tvångslikvidation, där Bolagsverket eller allmän domstol beslutar att bolaget ska träda i likvidation. Tiden för ett likvidationsförfarande uppgår till minst sex månader eftersom kallelse på okända borgenärer ska ske enligt lag.

Vill du veta mer?

Charlotte Andersson

Partner, Advokat

Johan Klåvus

Partner, Advokat, Civilekonom