Bo Ahlenius

Advokat
Svenska, norska, danska och engelska

Bo har haft en rad olika styrelseuppdrag i svenska och i danskägda svenska bolag inom olika branscher. Hans uppdragsgivare är ofta danska bolag som behöver hjälp med etableringsfrågor och andra frågeställningar kring sin verksamhet i Sverige. Han har vidare ofta rådgivningar och utbildningar kring styrelseansvarsfrågor och har företrätt många styrelseledamöter i domstolsprocesser kring styrelseansvarsfrågor. Bo är ofta anlitad som konkursförvaltare och rekonstruktör och har haft en rad stora och uppmärksammade konkursförvaltaruppdrag. Han har en rad ideella engagemang och är bland annat styrelseledamot i Ideonfonden AB. Bo har återkommande läraruppdrag för bl.a. banker, organisationer och företag och har haft många uppdrag i det svenska Advokatsamfundet som exempelvis ledamot av huvudstyrelsen, styrelsens vice ordförande, ledamot av disciplinnämnden m.m. Han är också ansvarig för Advokatsamfundets obligatoriska etikkurs, delkurs 1.

<-- Alla medarbetare
  • Tvistelösning

Karriär

Trägårdh Advokatbyrå, 2017 - Advokat

Advokatfirman Glimstedt, 2016 Advokat

Advokatfirman Glimstedt, 1997 - 2015 Delägare

Advokatfirman Dunér, 1980 - 1997 Delägare

Advokatfirman Dunér, 1980 - 1975 Biträdande jurist

Sveriges Advokatsamfund, 1992 - 1998 Styrelseledamot

Sveriges Advokatsamfund, 1999 - 2003 Vice ordförande

Advokatsamfundets disciplinnämnd, 2004 - 2010 Ledamot

Utbildning

Lunds Universitet, 1975 Jur kand

Dansk skiljemannautbildning, 2009