Cornelia Svensson

Advokat
Svenska, engelska och tyska

Cornelia arbetar med tvistelösning samt rådgivning i förväntade och pågående kommersiella tvister. De tvister Cornelia arbetar med omfattar olika rättsområden och branscher och hon har erfarenhet av att företräda klienter i stora och komplicerade tvister. Genom sin domarerfarenhet har Cornelia en bred juridisk kunskap samt insikt i hur domstolar arbetar och bedömer tvister. Denna erfarenhet ger särskilda insikter i hur en klients talan på bästa sätt kan utformas och vilken strategi som passar klientens talan.

  • Domarbakgrund som ger insikter i hur klientens talan kan utformas på bästa sätt.
  • Erfarenhet av att företräda klienter i stora och komplicerade tvister.
<-- Alla medarbetare
  • Tvistelösning

Karriär

Trägårdh Advokatbyrå, 2020 - Advokat

Trägårdh Advokatbyrå, 2019 - 2020 Biträdande jurist

Svea hovrätt, 2016 - 2019 Hovrättsassessor/tf. hovrättsassessor

Nacka tingsrätt, 2014 - 2016 Tingsfiskal

Svea hovrätt, 2013 - 2014 Hovrättsfiskal

Stockholms tingsrätt, 2011 - 2013 Tingsnotarie

G Grönberg Advokatbyå AB, 2008 - 2011 Biträdande jurist

Utbildning

Uppsala universitet, 2008 Jur. kand.

Universität Salzburg, Österrike, 2006 Studier i juridik