Jakob Hermansson

Biträdande jurist
Svenska och engelska

Jakob arbetar med tvistelösning samt rådgivning i förväntade och pågående kommersiella tvister.

  • Hovrättsassessor med specialkompetens inom processrätt.
<-- Alla medarbetare
  • Tvistelösning

Karriär

Trägårdh Advokatbyrå, 2021 - Biträdande jurist

Hovrätten för Övre Norrland, 2021 Hovrättsassessor

Hovrätten för Övre Norrland, 2020 - 2021 Tf. hovrättsassessor

Luleå tingsrätt, 2018 - 2020 Tingsfiskal

Hovrätten för Övre Norrland, 2016 - 2017 Hovrättsfiskal

Igne advokatbyrå, 2016 Biträdande jurist

Kalmar tingsrätt, 2014 - 2016 Tingsnotarie

Utbildning

Lunds universitet, 2014 Juristexamen