VÅR IDÉ

JURIDISK SPETSKOMPETENS MED ETT HELHETSPERSPEKTIV

VÅR IDÉ

JURIDISK SPETSKOMPETENS MED ETT HELHETSPERSPEKTIV

VÅR IDÉ

JURIDISK SPETSKOMPETENS MED ETT HELHETSPERSPEKTIV

VÅR IDÉ

JURIDISK SPETSKOMPETENS MED ETT HELHETSPERSPEKTIV

Vi på Trägårdh Advokatbyrå erbjuder trygg rådgivning och strategisk, resultatorienterad affärsjuridik. Vi har valt att fokusera vår verksamhet till några av de viktigaste affärsjuridiska områdena och våra affärsjurister kan därmed erbjuda högkvalitativ juridisk spetskompetens. 

Flera av Trägårdhs affärsjurister är både advokater och civilekonomer och har erfarenhet från en mängd olika branscher, även som företagsledare och affärsutvecklare. Med denna kompetens och erfarenhet kan vi addera mervärden i form av ekonomiska och affärsmässiga perspektiv till våra klienter.

Helhetsperspektivet gör sammantaget Trägårdh Advokatbyrå till en effektivare strategisk, affärsjuridisk partner för såväl små lokala företag som stora globala företag.

VÅR VÄRLD

VÅRT HJÄRTA FINNS I SKÅNE, I ÖVRIGT ÄR VI GRÄNSLÖSA

VÅR VÄRLD

VÅRT HJÄRTA FINNS I SKÅNE, I ÖVRIGT ÄR VI GRÄNSLÖSA

VÅR VÄRLD

VÅRT HJÄRTA FINNS I SKÅNE, I ÖVRIGT ÄR VI GRÄNSLÖSA

VÅR VÄRLD

VÅRT HJÄRTA FINNS I SKÅNE, I ÖVRIGT ÄR VI GRÄNSLÖSA

Trägårdh Advokatbyrå är etablerade Skåne. I en region som sjuder av utveckling och optimism, och som i dag tillhör Nordens största arbetsmarknadsregion. Det är i detta nav vi verkar och vill utvecklas. Det är här vi har vårt starkaste nätverk. Vi vet vem som är vem och vem som gör vad. Till följd av vårt engagemang i regionen kan vi erbjuda strategisk rådgivning till våra klienter på vår kärnmarknad.

I övrigt känner vi inga gränser. Vi har klienter över hela Sverige och samarbetspartners över hela Europa, men är helt fristående och oberoende av globala nätverk.