VÅR IDÉ

JURIDISK SPETSKOMPETENS MED ETT HELHETSPERSPEKTIV

VÅR IDÉ

JURIDISK SPETSKOMPETENS MED ETT HELHETSPERSPEKTIV

VÅR IDÉ

JURIDISK SPETSKOMPETENS MED ETT HELHETSPERSPEKTIV

VÅR IDÉ

JURIDISK SPETSKOMPETENS MED ETT HELHETSPERSPEKTIV

Vi på Trägårdh Advokatbyrå och våra affärsjurister erbjuder inte expertkompetens inom alla rättsområden. Vi vill istället vara en trygg rådgivare i strategisk, resultatorienterad affärsjuridik. Därför har vi valt att koncentrera oss på några av de viktigaste affärsjuridiska områdena. Med detta fokus kan vi lättare addera angelägna mervärden i form av ekonomiska och affärsmässiga perspektiv.

Flera av oss affärsjurister är både advokater och civilekonomer. Vi har erfarenhet från en mängd olika branscher, även som företagsledare och affärsutvecklare.

Helhetsperspektivet gör oss till en effektivare strategisk, affärsjuridisk partner för såväl små lokala som stora globala företag.

VÅR VÄRLD

VÅRT HJÄRTA FINNS I SKÅNE, I ÖVRIGT ÄR VI GRÄNSLÖSA

VÅR VÄRLD

VÅRT HJÄRTA FINNS I SKÅNE, I ÖVRIGT ÄR VI GRÄNSLÖSA

VÅR VÄRLD

VÅRT HJÄRTA FINNS I SKÅNE, I ÖVRIGT ÄR VI GRÄNSLÖSA

VÅR VÄRLD

VÅRT HJÄRTA FINNS I SKÅNE, I ÖVRIGT ÄR VI GRÄNSLÖSA

Trägårdh Advokatbyrå finns bara i Skåne. I en region som sjuder av utveckling och optimism, och som i dag tillhör Nordens största arbetsmarknadsregion. Det är i detta nav vi verkar och vill utvecklas. Det är här vi har vårt starkaste nätverk. Vi vet vem som är vem och vem som gör vad. Vi vet vad som händer och vad som är på gång. På samma sätt som vi fokuserar på att bli ledande affärsjurister inom strategisk affärsjuridik, väljer vi att fokusera på Öresundsregionen som kärnmarknad. Det är så vi skapar de största mervärdena för våra uppdragsgivare.

I övrigt känner vi inga gränser. Vi har samarbetspartners över hela Europa, men är helt fristående och oberoende av globala nätverk.