Tvistelösning

Utredningar

Har du misstankar om oegentligheter?

Kan du visa att du har en fordran?

Ett utredningsbehov kan aktualiseras i flera olika situationer. Ibland för att få klarhet i vad som faktiskt har hänt, ibland för att förstärka din rättsliga position inför en tvist. Vi hjälper dig att utreda vad som har hänt och att klargöra innebörden av detta. Vi identifierar och lokaliserar de omständigheter och den bevisning som krävs för att tillvarata din rätt.

Vi är experter på utredningar och har utrett ett flertal mycket stora härvor av ekonomisk karaktär, med goda resultat. Vår styrka är att vi vet hur man lyfter fram rätt bevisning, och kan – oavsett komplexitet – sätta den i sitt sammanhang.

Vill du veta mer?

Patrik Kalman

Partner, Advokat och Civilekonom

Martin Gynnerstedt

Partner, Advokat