2024.01.12 Rekonstruktion

CableQuick Global Infra aktiebolag – Preliminär rekonstruktionsplan med bilagor

Org.nr 556813–6567

CableQuick Global Infra Aktiebolag, 556813–6567, har den 21 december 2023 försatts i företagsrekonstruktion och advokaten Johan Klåvus förordnades samtidigt som rekonstruktör.

Malmö tingsrätt höll den 11 januari 2024 borgenärssammanträde i rekonstruktionen, varvid tingsrätten fattade beslut om att företagsrekonstruktionen skulle fortsätta.

En preliminär rekonstruktionsplan med bilagor upprättades inför borgenärssammanträdet. I rekonstruktionsplanen beskrivs bland annat rekonstruktionen, CableQuick Global Infra Aktiebolags verksamhet och ekonomiska ställning, orsakerna till de ekonomiska problemen samt information om vidtagna samt kommande åtgärder för att säkra bolagets livskraft.

Vid frågor, vänligen kontakta advokat Johan Klåvus eller biträdande juristen Ellinor Nordström.

 

 

 

 

 

 

 

 

<- Pågående ärenden

Ansvariga advokater

Johan Klåvus

Partner, Advokat, Civilekonom