Immaterialrätt och anställningsavtal
2022.09.30
<- Alla nyheter
  • Arbetsrätt

Nya LAS

Nya LAS börjar gälla. Vilka är de största förändringarna och hur påverkar det dig som arbetsgivare/anställd?
<- Alla nyheter
2022.09.30

Bland annat innebär ändringarna att tidsbegränsade anställningar (”SÄVA”) omvandlas till tillsvidareanställningar redan efter 12 månader (tidigare 2 år), begreppet saklig grund för uppsägning ersätts med sakliga skäl och när de gäller uppsägningar av personliga skäl får numera uppställas särskilda villkor i kollektivavtal. Turordningsregler gäller även vid nedskärningar (s.k. hyvlingar) och det tidigare s.k. nyckelpersonsundantaget för mindre bolag har utvidgas så att alla arbetsgivare oavsett storlek får undanta tre personer innan turordningslistor upprättas. Anställningsförhållandet består inte längre vid ogiltighetstalan av en uppsägning och skadeståndsnivåerna höjs vid ogiltiga uppsägningar. Dessutom har nya informationskrav införts för arbetsgivare (gäller sedan 29 juni) som även omfattar VD och närstående. Slutligen har uthyrningslagen ändrats så att arbetsgivare som har inhyrd personal i vissa fall måste erbjuda den inhyrda personalen en tillsvidareanställning.
Vill du veta mer?
Emma Lindh och Johan Norin från Trägårdhs arbetsrättsteam kommer under hösten djupdyka i ändringarna genom en artikelserie om nya LAS. Först ut är en artikel om de nya informationskraven och dess påverkan på anställningsavtalen, vilken publiceras inom kort, stay tuned!