Tvistelösning

Tvister

En tvist är ett oönskat inslag i den löpande verksamheten och kan, vid fel hantering, få stora ekonomiska konsekvenser. Att ha rätt och få rätt är nämligen två helt olika saker. Det sistnämnda kräver rätt kompetens. Vår kompetensgrupp inom tvister ser till att säkerställa dina intressen på ett rättsligt, ekonomiskt och strategiskt plan.

Vår styrka är vår mångsidighet. I kompetensgruppen finns såväl tung ekonomisk kompetens som erfarenhet från domstolsvärlden. Detta i kombination med vår erfarenhet från stora komplexa utredningar och tvister, inte sällan medialt uppmärksammade, ger våra klienter en fördel i utmanande situationer.

Vill du veta mer?

Patrik Kalman

Partner, Advokat och Civilekonom

Martin Gynnerstedt

Partner, Advokat