2021.12.28
<- Alla nyheter
  • Tvistelösning

Trägårdh har framgångsrikt företrätt Pensionsmyndigheten i det s.k. Allramålet

Högsta domstolen beslutade den 28 december 2021 att inte meddela prövningstillstånd i Allramålet, hovrättens dom står alltså fast. Detta innebär att det nu slutligt fastställts att de fyra tilltalade och två bolag ska betala skadestånd till Pensionsmyndigheten om ca 168 miljoner kr jämte ränta.
<- Alla nyheter
2021.12.28

Trägårdh har genom advokaterna Patrik Kalman och Cornelia Svensson samt biträdande juristen Isabelle Hörberg framgångsrikt företrätt Pensionsmyndigheten i det s.k. Allramålet.

Allramålet rörde transaktioner som genomfördes under våren 2012 och därmed sammanhängande värdeöverföringar.

Ett bolag (förvaltningsbolaget) hade fått i uppdrag att förvalta fonder i vilka Pensionsmyndigheten investerat i enlighet med pensionssparares val inom premiepensionssystemet. Myndigheten ägde minst 99 % av kapitalet i fonderna i maj 2012. Förvaltningsbolaget använde fondkapitalet för att i maj 2012 köpa in värdepapper, s.k. warranter, av ett värdepappersbolag (värdepappersbolaget) till ett högre pris än vad de hade behövt betala. Företrädare för förvaltningsbolaget kom sedan att få del av detta s.k. överpris för warranterna genom att sälja aktier till ett överpris till värdepappersbolagets moderbolag. Fyra personer åtalades för sin respektive inblandning.

Pensionsmyndigheten, som biträdde åtalet, yrkade skadestånd av de åtalade och två holdingbolag. Samtliga åtalade dömdes av Svea hovrätt den 22 juli 2021 att betala skadestånd till Pensionsmyndigheten om ca 168 miljoner kr jämte ränta.

Högsta domstolen beslutade den 28 december 2021 att inte meddela prövningstillstånd och hovrättens dom står därför fast.